Product Cost Engineering

Cost Engineering van producten draait om het inzichtelijk maken van de kosten van een product of onderdeel. Door te berekenen welke materialen en machines nodig zijn om uw product te maken krijgt u vroegtijdig een objectieve inschatting van de kosten. 

Zoekt u een onafhankelijke kosteninschatting voor een investeringsvoorstel of businesscase, of wilt u meer inzicht in de kostendrijvers en besparingsmogelijkheden in uw ontwerp? Neem dan nu contact met ons op!

Productkosten inzichtelijk maken

Kostenberekening Toepassen

Het ontwerp en materiaal van een product bepalen de benodigde processtappen, machines en cyclustijden. De cost engineer combineert materiaalprijzen, uurtarieven en overhead kosten met de berekende processtroom, om zo tot een objectieve 'shouldcost' berekening te komen. Naast de kostprijs als direct resultaat, bied kostenanalyse ook inzicht in de duurste processtappen en onderdelen van het ontwerp. Door verschillende alternatieven te vergelijken maakt u de beste keuzes voor uw product.

Kostenberekening - Shouldcost analyse

Shouldcost Analyse

Een Shouldcost analyse is een berekening van de kostprijs van een product. Het bestaat altijd uit een aantal onderdelen: Materiaalkosten, productiekosten & overhead. Eerst worden de benodigde materialen berekend. Welke grondstoffen zijn er nodig, hoeveel en in welke vorm? Zijn er ook halffabricaten of onderdelen nodig? Na combinatie met de huidige marktprijzen heeft u alle materiaalkosten duidelijk in beeld.

Vervolgens worden de productiekosten bepaald. Per processtap analyseren we welke machines nodig zijn en tegen welk uurtarief, na berekening van bijvoorbeeld frees- of stollingstijden weten we ook precies voor hoelang. Ook de arbeidskosten worden nauwkeurig in kaart gebracht.

Ook de indirecte kosten spelen een belangrijke rol. Kosten voor administratie, verkoop & logistiek, maar ook winstmarges en overige bedrijfskosten vormen samen de totale overhead, en hebben vaak een aanzienlijke invloed in de totale kostprijs. 

Productiekosten verlagen

Tijdens het berekenen van cyclustijden en benodigde machinecapaciteit komen maakbaarheidsproblemen duidelijk naar voren.  Vaak wordt een groot deel van de kosten veroorzaakt door een klein deel van het ontwerp. Met zijn kennis van productieprocessen, maakbaarheid en alternatieven geeft een cost engineer graag advies hoe de maakbaarheid van het ontwerp, en daarmee ook de kosten en kwaliteit, verbeterd kunnen worden.

Kosten besparen door Shouldcost analyse
Ontwerp naar Maakbaarheid

Ontwerp naar Maakbaarheid (DFM)

Moet u vaak na het ontwerp nog veel moeite doen om kosten te verlagen?  Door tijdens de ontwikkeling van een product al regelmatig inschattingen te doen van productiekosten heeft u altijd duidelijk in beeld hoe de kostprijs zich ontwikkelt. Met diepgaande proceskennis en regelmatige feedback over de kostendrijvers kunt u het ontwerp goed aansluiten bij de mogelijkheden en beperkingen van een maakproces. Tijdens de ontwikkeling al rekening houden met de eindproductie wordt ook wel 'Design for Manufacturing' (DFM) of Ontwerp naar Maakbaarheid genoemd.

Winstgevendheid verbeteren

Hoewel kosten en prijzen nauw verbonden zijn, is er een groot verschil. Kosten zijn de middelen nodig om een product te maken, en de waarde of prijs is het bedrag dat uw klanten uiteindelijk (willen) betalen. 

Een shouldcost berekening van de kosten om een product te maken wordt ook wel bottom-up analyse genoemd. Bij een bepalen van uw prijs in de markt en terugrekenen naar de maximale kosten van uw product spreken we over top-down. Bij een winstgevend product zit er een positief verschil tussen beide. Door kosten te besparen en/of waarde te verhogen creëert u betere marges en een gezonder bedrijf.

Winstgevenheid verbeteren met top-down bottom-up analyse

Het vak Cost Engineer

Cost Engineering is een vak waar werktuigbouw en proceskunde samen komen. Technische tekeningen of zelfs schetsen zijn al voldoende om verschillende maakprocessen te vergelijken en de kostprijs te bepalen. Een goede Cost Engineer kent de mogelijkheden en beperkingen van de meeste maakprocessen en denkt graag mee over belangrijke ontwerpkeuzes. Zoekt u engineers voor een besparingsproject, of het invullen van een cost engineering rol voor langere tijd? Neem contact op voor de mogelijkheden.