Project Cost Engineering

In projecten is de Cost Engineer met name verantwoordelijk voor het maken van kostenramingen vooraf, en deze gedurende de looptijd telkens bij te stellen. Een kostendeskundige kijkt bij ramingen en realisaties verder dan alleen de cijfers: Hierdoor kan hij goed verschillende doorsnedes maken van de projectkosten, en snel een beeld vormen van de impact die vertragingen, aanpassingen of meerwerk op de projectkosten (zullen) hebben. Zoekt u een cost engineer voor uw project, of heeft u (tijdelijk) wat extra capaciteit nodig? Neem dan nu contact met ons op.

Project Cost Engineering van infrastructuur
Snel inzicht in uw projectkosten

Eerste Kostenraming Opstellen

Door zijn kennis van financiën, ontwikkeling & uitvoering te combineren begrijpt de Cost Engineer ook de mensen, middelen en machines achter de cijfers. Het opstellen van een eerste kostenraming voor een project begint dan ook met een stuk werkvoorbereiding. De kostendeskundige inventariseert de werkzaamheden die gedaan moeten worden en de middelen die daarbij nodig zijn. Met behulp van kengetallen, uurtarieven, en voorgaande projecten wordt vervolgens de vertaalslag naar financiën gemaakt. Afhankelijk van de projectfase en beschikbare tijd en informatie ondersteunt de Cost Engineer zowel bij het maken van eerste ruwe inschattingen als gedetailleerde ramingen.

Aanbesteding & Tenders

Ook in de aanbestedingsfase speelt de cost engineer een grote rol. Met zijn achtergrond helpt de kostendeskundige om financieel-technisch inhoudelijk het gesprek te voeren met uw leverancier(s). Hierdoor weet u zeker wat u kunt verwachten, en wordt het makkelijker om aanbestedingen van verschillende leveranciers gelijkmatig onderling te vergelijken. Bent u juist als aannemer of uitvoerder bij de tender betrokken? Onze kostendeskundigen kunnen u helpen uw aanbod zo realistisch én strategisch mogelijk in de markt te zetten.

Cost engineering voor aanbestedingen en tenders

Inkoopstrategie

Naast het maken van interne kostenramingen en inschattingen ondersteunt de kostendeskundige ook inkoop bij hun onderhandelingen en inkoopstrategie. De Cost Engineer maakt het effect van strategische beslissingen inzichtelijk door verschillende opties door te rekenen. Met zijn financieel-technische achtergrond levert hij ook input bij offerteaanvragen, helpt hij verschillende leveranciers inhoudelijk te vergelijken, en ondersteunt hij de contractonderhandelingen.

Cost engineering en projectbeheersing

Projectbeheersing

Een Cost Engineer schept duidelijkheid in wat reeds gerealiseerd is, en wat nog komen gaat. Toch is er een wezenlijk verschil met projectbeheersing of cost control. Een cost engineer denkt in werk dat al is afgerond of nog gerealiseerd moet worden, en levert zo input voor de controllers van het project. Het maken van jaarverslagen en de financiële verantwoording vraagt een volledig financiële achtergrond, en blijft dus de verantwoordelijkheid van de projectcontroller.

Contact

Meer weten over Cost Engineering of onze diensten? Laat uw gegevens achter in onderstaand contactformulier, of neem direct zelf contact met ons op

Snel en Flexibel extra cost engineering capaciteit met Manuformance